• Obsługa syndyków

  z całego kraju

  Proponujemy współpracę z naszym biurem, umieszczanie ogłoszeń,
  przygotowanie do gazet, składowanie i transport ruchomości.

 • Transport składowanie

  Wrocław, Warszawa

  Oferujemy dla naszych klientów możliwość transport,
  składowanie ruchomości na dwóch parkingach - Wrocław, Warszawa

 • Ogłoszenia przetargów

  Aktualne ogłoszenia Syndyków

  Przygotowujemy ogłoszenia do prasy lokalnej jak
  i również do gazet o zasięgu ogólnopolskim.

Przetargi syndyków:

Najbliższe aukcje:


Współpracujemy z:

Zmiana wyglądu

Kolor

Styl

Styl Stopki

Zdjęcie w tle