Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "REKIN"
mgr inż. Jerzy Cielak w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa i składników masy

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „REKIN” mgr inż. Jerzy Cielak w upadłości likwidacyjnej w Paszczynie działając na podstawie art. 322 i 320 prawa upadłościowego i naprawczego.

Ogłasza

pisemny nieograniczony przetarg ofertowy, którego przedmiotem

jest sprzedaż:

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Upadłego położonego w Brzeźnicy 39-207, Paszczyna 10, w skład którego wchodzi:

1)   prawo własności nieruchomości w postaci:

a)   udziału we współwłasności Jerzego Cielaka w ½ części działki ew. nr 179/2 o powierzchni 0,65 ha, położonej w Paszczynie, zabudowanej budynkiem administracyjno – produkcyjno – magazynowymi (w tym budynkiem produkcji konserw, budynkiem wędzarni, budynkiem chłodni, budynkiem gospodarczo – garażowym i budynkiem magazynowym), objętej KW nr: RZ1D/00048114/7;

b)   działki ew. nr 176/3 o powierzchni 0,51 ha, położonej w Paszczynie, zabudowanej budynkiem administracyjno – produkcyjno – magazynowymi (w tym budynkiem produkcji konserw, budynkiem wędzarni, budynkiem chłodni, budynkiem gospodarczo – garażowym i budynkiem magazynowym), objętej KW nr: RZ1D/00042198/7;

cena wywoławcza nieruchomości z pkt. a i b, wynosi kwotę 1 052 000,00 zł.

c)    udziału we współwłasności Krystyny Cielak w ½ części działki ew. nr 179/2 o powierzchni 0,65 ha, położonej w Paszczynie, zabudowanej budynkiem administracyjno – produkcyjno – magazynowymi (w tym budynkiem produkcji konserw, budynkiem wędzarni, budynkiem chłodni, budynkiem gospodarczo – garażowym i budynkiem magazynowym), objętej KW nr: RZ1D/00048114/7;

cena wywoławcza z pkt. c wynosi kwotę – 788 000,00 zł  - sprzedaż w postaci sprzedaży z wolnej ręki (prowadzona odrębnie) na postawie  udzielonego pełnomocnictwa - nie podlega wpłacie wadium.

2)   prawo własności działek ew. 469/1  i 451/1 o łącznej powierzchni 0,2732 ha, niezabudowanych, położonych w Skrzyszowie, stanowiących szlak drożny, objętych KW nr 37287;

cena wywoławcza wynosi – 6 200,00 zł.

3)   prawo własności ruchomości w postaci: maszyn, urządzeń i wyposażenia, znajdujących się w wyżej wymienionych nieruchomościach (wykaz ruchomości zamieszczony w załączniku do pobrania);

cena wywoławcza wynosi – 161 498,50 zł.

Łączna cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi – 1 219 698,50 zł.

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z udziałem Krystyny Cielak wynosi – 2 007 698,50 zł.

Na podstawie przepisów ustawy o VAT transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega podatkowi VAT.

W skład przedmiotowej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wchodzą:

       wierzytelności przysługujące upadłemu oraz środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych upadłego;

Warunki przetargu określa Regulamin zamieszczony w załączniku do pobrania.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operaty szacunkowe) są do wglądu w siedzibie Upadłego w Paszczynie 10, Brzeźnica, tel. 698 563 084, po uprzednim uzgodnieniu terminu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach  od 8.00 do 15.00  oraz w aktach sprawy V GUp 17/12, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych – ul. Gen. J. Kustronia 4.

 

 

 

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „REKIN” mgr  inż. Jerzy Cielak w upadłości likwidacyjnej w Paszczynie działając na podstawie art. 316 i 323 prawa upadłościowego i naprawczego.

Ogłasza

pisemny nieograniczony przetarg ofertowy, którego przedmiotem

jest sprzedaż:

składników masy upadłości przedsiębiorstwa Upadłego położonego w Brzeźnicy 39-207, Paszczyna 10, w skład którego wchodzi:

 

1)   nieruchomość gruntowa położona na dz. ew. nr 152/2 o powierzchni 0,09 ha w Paszczynie zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym oraz budynkiem gospodarczym, objęta KW o nr RZ1D/00040460/1, stanowiąca własność Jerzego Cielaka;

Cena wywoławcza – 9 000,00 zł.

2)   nieruchomość gruntowa położona na dz. ew. nr 928/14 o powierzchni 0,08 ha, niezabudowana, stanowiąca drogę położoną w Paszczynie, objęta KW o nr RZ1D/00059161/1, stanowiąca współwłasność Jerzego Cielaka w 1/7 części;

Cena wywoławcza udziału – 1 000,00 zł.

3)   nieruchomość gruntowa położona na dz. ew. nr 183/1, o powierzchni 0,24 ha  w Paszczynie, niezabudowana, objęta KW o nr RZ1D/00029266/8, stanowiąca własność Jerzego Cielaka;

Cena wywoławcza – 19 500,00 zł.

4)   nieruchomość gruntowa położona na dz. ew. nr 183/3, o powierzchni 0,36 ha w Paszczynie, niezabudowana, objęta KW o nr RZ1D/00042198/7, stanowiąca własność Jerzego Cielaka;

Cena wywoławcza – 29 500,00 zł.

5)   nieruchomość gruntowa położona na dz. ew. nr 456/4, o powierzchni 0,27 ha w Paszczynie, niezabudowana, objęta KW o nr RZ1D/00054375/9, stanowiąca własność Jerzego Cielaka;

Cena wywoławcza – 22 000,00 zł.

Na podstawie art. 43 ustawy o VAT transakcja ta będzie zwolniona z podatku VAT.

Ceny wywoławcze na poszczególne nieruchomości stanowią ceny oszacowania wykazane powyżej.

Warunki przetargu określa Regulamin zamieszczony w załączniku do pobrania.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operaty szacunkowe) są do wglądu w siedzibie Upadłego w Paszczynie 10, Brzeźnica, tel. 698 563 084, po uprzednim uzgodnieniu terminu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach  od 8.00 do 15.00  oraz w aktach sprawy V GUp 17/12, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych – ul. Gen. J. Kustronia 4.

 
Pobierz: Regulamin dot. sprzedaży przedsiębiorstwa, Regulamin dot. sprzedaży składników masy upadłości, Wykaz maszyn